Firma remontowo-budowlana ADP - RemontPoznan.com.pl

Dane kontaktowe

ADP Krzysztof Marciniak
ul.Sarmacka 18f
61-616 Pozna?

e-mail: wykonawcap@wp.pl
telefon: 501-224-733
www: RemontPoznan.com.pl

Do Twojej dyspozycji odajemy tak?e mo?liwo?? kontaktu poprzez specjalny formularz.

Formularz kontaktowy

Nowa kreacja przestrzeni

Kreacje Przestrzenne

Zaprawami Copsa mo?emy dowolnie kszta?towa? istniej?c? przestrze?. Mo?emy na?ladowa? ro?liny ska?y i wszelkie formy wyst?puj?ce w naturze. Ogranicza nas tylkowyobra?nia. To, co sobie wymy?lisz, my zrealizujemy.

Nawierzchnie drogowe

Jedn? z najbardziej rozwijaj?cych si? technik dekoracyjnych nawierzchni betonowych jest t?oczenie betonu za pomoc? form. Efektem tego jest wyko?czenie wysokiej jako?ci, imituj?cemateria?y takie jak; kamie?, ?upek, p?ytki kamienne, p?ytki ceramiczne, kostk? kamienn?, drewno z materia?w firmy Copsa. Mo?emy zrealizowa? ka?dego rodzaju posadzk?, podjazd do gara?u, ?cie?ki w ogrodzie, mo?emy zast?pi? p?ytki na tarasie.

Dekoracje ?cienne

?ciany, pod?ogi, sufity, p?askorze?by, gzymsy, ogrodzenia, murki. Za pomoc? zaprawy copsa mo?na dokona? aplikacji na ostrych kraw?dziach, ?ukach, filarach, stropach, sufitach.To wszystko mo?na wykona? przy u?yciu produktw COPSA.

Posadzki i Sciany Microcementu

MIKROCEMENT nadaje si? do dekoracji powierzchni pionowych i poziomych zarwno w pomieszczeniach komercyjnych jak i mieszkaniach. Mo?e zast?powa? p?ytki w ?azienkach. Poaplikacji materia? ten tworzy cienk? pow?ok? o wysokiej wytrzyma?o?ci mechanicznej. Wi?cej wizualizacji i realizacji mo?na zobaczyc na stronie przedstawiciela Copsa na Polsk? -http://artsystemdeco.com/

  Joomla templates