Firma remontowo-budowlana ADP - RemontPoznan.com.pl

Dane kontaktowe

ADP Krzysztof Marciniak
ul.Sarmacka 18f
61-616 Pozna?

e-mail: wykonawcap@wp.pl
telefon: 501-224-733
www: RemontPoznan.com.pl

Do Twojej dyspozycji odajemy tak?e mo?liwo?? kontaktu poprzez specjalny formularz.

Formularz kontaktowy

Cennik

Wszystkie podane poni?ej ceny s? cenami netto.

Glazura Terakota Gresy

 1. Usuwanie starej glazury i terakoty (z wyniesieniem do kontenera) 25,00 z?/m2
 2. Przygotowanie ?cian po skuciu starej glazury (konieczno?? ich wyrwnania) od 10,00 z?/m2
 3. Uk?adanie glazury, fugowanie du?e p?ytki od 50,00 z?/m2
 4. Uk?adanie glazury, fugowanie ma?e p?ytki (10x10) od 70,00 z?/m2
 5. Uk?adanie terakoty, fugowanie od 40,00 z?/m2
 6. Uk?adanie gresu, fugowanie od 40,00 z?/m2
 7. Monta? coko?w ci?tych od 15,00 z?/mb
 8. Monta? coko?w gotowych od 10,00 z?/mb
 9. Szlifowanie naro?nikw glazury na k?ty 45 st. (brak plastikowych listew) od 50,00 z?/mb
 10. Wstawienie szlaczka ozdobnego lub wa?eczka (dekory pojedynczy pasek) 20,00 z?/mb


Malowanie

 1. Malowanie dwukrotne na bia?o ?cian i sufitw od 7,00 z?/m2
 2. Malowanie dwukrotne na kolor ?cian i sufitw na bia?o od 8,00 z?/m2
 3. Gruntowanie ?cian i sufitw 2,00 z?/m2
 4. Wykonanie g?adzi gipsowych od 12,00 z?/m2
 5. Drobne reperacje ?cian i sufitw 5,00 z?/m2
 6. Malowanie natryskowe od 2 z?/m2


P?yty Gipsowe

 1. Monta? sufitw podwieszanych prostych na stela?u od 40,00 z?/m2
 2. Monta? sufitw podwieszanych w r?nych kszta?tach od 70,00 z?/m2
 3. Monta? ?cianek dzia?owych z p?yt GK z wype?nieniem we?n? mineraln? lub styropianem od 45,00 z?/m2
 4. Zabudowa rur, kabli z p?yt GK od 70,00 z?/mb


Budowlano-Murarskie

 1. Wyburzanie ?cian z ceg?y z wyniesieniem gruzu do kontenera od 80,00 z?/m2
 2. Murowanie ?cian z bloczka Ytong, ceg?y Porotherm od 45 z?/m2
 3. Wylewka samopoziomuj?ca 20,00 z?/m2
 4. Monta? drzwi wewn?trznych 150,00 z?/szt.
 5. Ocieplanie budynkw przyklejenie stropianu,siatki i po?o?enie tynku od 40 z?/m2
 6. Ogrodzenia klinkierowe od 4 z?/szt


Pod?ogi

 1. Po?o?enie wyk?adziny dywanowej (na klej) od 20,00 z?/m2
 2. U?o?enie paneli pod?ogowych od 15,00 z? m2
 3. Coko?y wyko?czeniowe przypod?ogowe (monta?) 7,00 z?/mb


Cennik us?ug wodno - kanalizacyjnych

 1. Wykonanie punktu wodno - kanalizacyjnego od 160,00 z?/szt.
 2. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania od 130,00 z?/pkt
 3. Wykonanie instalacji gazowej od 130 z?/mb
 4. Monta? wanny / kabiny 150,00 z?/szt. / 350,00 z?/szt.
 5. Monta? brodzika 100,00 z?/szt.
 6. Monta? WC podwieszanego 300,00 z?


Instalacja elektryczna

 1. Wykonanie punktu elektrycznego 50,00 z?/szt.


Jest to kilka przyk?adowych cen szczeg?owy kosztorys po ogledzinach lub po dostarczeniu projektu

  Joomla templates